SISTEMI I FRENIMIT

.

SISTEMI I FRENIMIT

foto 5

Frenat jane një përbës vital i çdo automjeti. Ato përbëhen nga pedali i frenave, vaji, disku i frenave, pompa e frenave dhe e linjës ose tubi i frenave. Çdo përbërës duhet të ruhet në një bazë të rregullt, në mënyrë që frenat të funksionojnë siç duhet.

Shërbimet kryesor "Autoelite" për sistemi e frenimit janë:

  • Ndërrim periodik i lubrifikantit te frenave
  • Ndërrim i disqeve dhe tamburëve
  • Ferro tavë dhe i cepave
  • Test elektronik i sistemit të frenimit

Markat tona

bremboSherbime shell

scroll up